sChemical-Plant

محصولات

  • Honeycomb Ceramic for RTO/RCO

    سرامیک لانه زنبوری برای RTO/RCO

    سرامیک های لانه زنبوری به عنوان رسانه ذخیره گرما در فرآیندهای حرارتی احیا کننده برای بازیابی انرژی حرارتی و از بین بردن آلاینده های خطرناک هوا (HAPs)، ترکیبات آلی فرار (VOCs) و انتشارات بدبو و غیره استفاده می شوند. نمونه های کاربردی معمولی سیستم های کاهش آلودگی هوای حرارتی هستند که بر اساس حرارت احیا کننده هستند. اکسیداسیون (RTO)، احیاکننده‌های حرارتی برای گازهای فرآیند، رسانه‌های ذخیره‌سازی گرما برای سیستم‌های تهویه مسکن احیاکننده غیرمتمرکز (RHV) یا کاربردهای ذخیره‌سازی گرما در سیستم‌های تولید انرژی تجدیدپذیر.